America Ogarului cenușiu

America Ogarului cenușiu

ediția a V-a

Editura Junimea

2017

 

 

 

 

 

Descoperirea unei ţări depărtate şi stranii cum e America nu poate fi decât acţiune cu dublu sens: o demitizare şi în acelaşi timp o reclădire. Toate clişeele cu care am ajuns aici s-au risipit şi în locul lor s-au adunat certitudinile vieţii de fiecare zi. Vor deveni cândva, ele însele, clişee pe măsură ce vor intra în zona de incertitudine dintre amintire şi uitare? Viaţa din jur le va osifica, oare, când amintirea îşi va uita ea însăşi că e amintire? Numai acest jurnal va putea da, din timp, răspunsurile.
Romulus RUSAN

America Ogarului cenușiu