Scopul fundației

”Fundația ANA BLANDIANA & ROMULUS RUSAN” este o organizație înființată în 2020 în scopul de a dezvolta, proteja și reprezenta interesele fondatorului în relațiile cu terții, promovând și protejând, în principal, operele literare ale autorilor Ana Blandiana și Romulus Rusan cu protejarea drepturilor de autor aferente, însă având, totodată, ca scop și promovarea și susținerea tinerilor merituoși în diverse domenii culturale, în special susținerea tinerilor scriitori prin acordarea de burse și premii.

De asemenea, Fundația își propune organizarea de evenimente culturale prin care să fie promovate noi perspective în domeniul cultural, principii și valori profesionale, dar și dezvoltarea relațiilor de bună cooperare și a proiectelor culturale comune cu alte entități similare din țară și din străinătate.

Activitățile ulterioare ale ”Fundației ANA BLANDIANA & ROMULUS RUSAN” vor reprezenta, în principal, o continuare a promovării operelor literare ale celor doi autori susmenționați, dar prin înființarea fundației se dorește totodată sprijinirea și încurajarea tinerilor autori cu potențial publicistic.

 

În realizarea scopului său, ”Fundația ANA BLANDIANA & ROMULUS RUSAN” își propune ca obiective principale, fără, însă, a se limita la acestea, următoarele:
a) organizarea de evenimente culturale, expoziţii și activități muzeistice, dezbateri științifice, mese rotunde și conferințe, preponderent în domeniul literar dar și în alte domenii culturale de interes;
b) editarea și reeditarea operelor literare, memoriilor, altor lucrări, ale scriitorilor ANA BLANDIANA şi ROMULUS RUSAN;
c) editarea și arhivarea documentelor din Arhiva ANA BLANDIANA & ROMULUS RUSAN;
d) organizarea periodică de conferințe, saloane culturale, serate și audiții muzicale;
e) sprijinirea publicării operelor literare ale tinerilor autori și acordarea de burse autorilor și cercetătorilor selectati de către Consiliul Director al Fundației;

f) realizarea unui site internet care să promoveze pe larg istoria familiei ANA BLANDIANA & ROMULUS RUSAN, activitatea literara a celor doi autori, precum și
activitățile Fundației;
g) gestionarea și îmbogățirea Bibliotecii ANA BLANDIANA & ROMULUS RUSAN;
h) promovarea valorilor culturii romanești, atât la nivel național, cât și internațional, și sprijinirea recunoașterii internaționale a acestor valori ale
culturii naționale;
i) încurajarea și promovarea performanțelor literare ale tinerilor autori prin acordarea de burse, premii, diverse sponsorizării în vederea participării la evenimente culturale europene și internaționale;
j) alte activități culturale