Fragmente

Cum am devenit editor

Cum am devenit editor

„Analele Sighet” este prima și, fără îndoială, cea mai frământată și originală dintre colecțiile pe care Centrul Internațional de Studii asupra Comunismului le-a editat, în acei ani învolburați ai începutului, când Memorialul Sighet abia lua ființă, căutându-și locul în clădirea